Jubilejní 50. ročník barumky je odložen

uverejnené v: Aktuality | 0

Milí přátelé, fanoušci motosportu,

Barum Czech Rally Zlín měla mít s rokem 2020 spojeno své významné jubileum – už je půl století, kdy se uskutečnil její první ročník. Toto výročí jsme původně chtěli oslavit výjimečným programem a prodlouženou tratí, aby se jubilejní padesátý ročník stal zkrátka nezapomenutelný.

Celkový rozpočet barumky se každoročně pohybuje okolo 25 milionů korun. Jsou v něm zahrnuty jak promotérské poplatky, tak pronájmy cest a komunikací, po kterých soutěž vede, jejich opravy před závodem a po jeho skončení, tiskoviny pro veřejnost i samotné závodníky nebo například náklady na pracovníky, ať už ty, kteří soutěž připravují celoročně, nebo činovníci, časoměřiči, traťoví komisaři, zdravotníci či pomocníci na samotný závodní víkend – celkem jde o více než 2000 lidí. Původně plánovaná rozšířená varianta by znamenala navýšení rozpočtu o dalších cca 10%. Prvotní jednání s našimi partnery během loňského podzimu a zimy vypadala slibně, jenže uteklo pár týdnů a situace se radikálně změnila. Původní optimistický plán s obsáhlým diváckým programem, navýšenou kilometráží, zvaním atraktivních jmen z celého světa, videoklipy připomínajícími bohatou historii Barum rally či doprovodnými akcemi a dalšími aktivitami související s tímto výročím musely být pozastaveny a začali jsme se soustředit pouze na to, aby barumka danou situaci vůbec přežila, mohl se odjet samotný závod a akce zůstala životaschopná i pro další roky.

Kvůli koronaviru se bohužel na dlouhou dobu zastavila ekonomika celého státu a její následky pocítili jak mnozí občané, tak řada firem. Jedněmi z nejpostiženějších odvětví jsou cestovní ruch, kultura, celý automobilový průmysl a v neposlední řadě také sport, což je z pohledu automobilových rally mimořádně nepříznivá kombinace. Po dalších jednáních s partnery jsme věděli, že v letošním roce budeme čelit mimořádné ztrátě až 5,5 milionu korun, se kterou bychom si nebyli schopni sami poradit bez státní pomoci, a právě proto jsme již od začátku obraceli svoji pozornost tímto směrem. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám od začátku fandili a podporovali nás, ať už slovem či skutkem. Speciálně paní ministryni Kláře Dostálové, Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky a Agentuře cestovního ruchu CzechTourism, díky kterým svitla první naděje, že je reálné barumku i v letošní nelehké situaci uskutečnit. Uvědomují si, že Barum Czech Rally Zlín může pomoci oživit ekonomiku díky zvýšené poptávce po službách restaurací, hotelů, čerpacích stanic a stovek dalších podnikatelů – rok co rok barumka v regionu vygeneruje skoro 300 mil. Kč tržeb, přičemž příjmy, které se vrací zpět do veřejných rozpočtů, činí zhruba 59 mil. Kč. Takové částky Barum rally přináší české ekonomice. Jsme proto velmi rádi, že právě Ministerstvo pro místní rozvoj a CzechTourism se za barumku postavili svým partnerstvím.

Vedle ekonomické stránky se ve vzduchu samozřejmě vznášel velký otazník související s vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Diváci zlínskou rally každoročně navštěvují v řádu desetitisíců a povolený limit tisíce lidí na akci by nám příliš nepomohl. Proto jsme na konci května poslali plán opatření Barum rally kvůli nemoci Covid-19 na Ministerstvo zdravotnictví České republiky panu ministru Adamu Vojtěchovi a také jsme zkontaktovali Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje v rámci toho, aby výsledný plán opatření byl akceptovatelný pro všechny strany. Doufali jsme, že na konci srpna již bude vše zcela uvolněno, když například cyklistický závod Tour de France, který startuje ve stejný termín jako Barum rally, je z hlediska práce s diváky je rally velmi podobný a jejich počtem nás přesahuje.

Vzhledem k těmto mimořádným okolnostem jsme si stanovili závěr června jako poslední možné datum, kdy lze přípravy barumky pro daný ročník případně zastavit ještě s relativně malými ztrátami, neboť ty by se v následujících týdnech znásobily a případné zastavení příprav v takové fázi už by bylo pro barumku i do budoucna definitivně likvidační. S dalšími jednáními se aktuální schodek postupně podařilo stáhnout na 3,5 milionu korun, což ovšem stále byla velmi zásadní částka, která nám chyběla týden před definitivním rozhodnutím, zda rally zrušit či nikoliv.

Měli jsme v tu chvíli dvě možnosti. Buď to rovnou vzdát a napsat pouze článek, který by se rozeslal do celého světa s informací, že se barumka ruší. Anebo odkrýt karty a otevřeně říci, jak na tom jsme, a požádat o pomoc fanoušky, firmy a širokou veřejnost. Tušili jsme, že tento krok vyvolá jak reakce pozitivní a solidární, tak také ty negativní. Mnohé z nich se nečetly snadno, nicméně kladná a pozitivní odezva, která nakonec převážila, nám udělala obrovskou radost. Psali a volali nám lidé, kteří vyjadřovali svou podporu, snažili se nám pomoci, a to nejen ti z České republiky, ale i ze zahraničí. Ozval se nám pořadatel Irské rally, fanoušci z Itálie a dalších evropských států. Přišla nám řada povzbuzujících mailů a dokonce se ozvali i krajané z USA.

Na transparentním účtu se k datu 1. 7. 2020 v 8:30 hodin nakonec sešlo od mnoha přispěvatelů celkem 315 305,19 Kč. Díky výjimečné pomoci od nových, jakož i stávajících partnerů se pak, dohromady s příspěvky od fanoušků, nakonec podařilo neuvěřitelné – poskládat během jediného týdne celou potřebnou částku 3,5 milionů korun! Za vstřícnost a projevené kroky děkujeme jak všem zúčastněným fanouškům, tak zejména generálnímu partnerovi Continental Barum, městu Zlín, společnostem RI OKNA, Pavlu Janebovi a panu prezidentovi Autoklubu ČR Janu Šťovíčkovi.

Bohužel i přes tento skvělý výsledek do hry nakonec opět vstoupil koronavirus, neboť situace kolem něj se v posledních dnech opět rapidně zhoršila. Počet narůstajících případů nákazou Covid-19 se v minulém týdnu začal výrazně zvyšovat a hlavně přes víkend se dostal na čísla, které nás velmi znepokojila. Nákaza se sice v tuto chvíli šíří hlavně na Karvinsku, přesto opětovný návrat restrikcí v dané lokalitě na 100 lidí na hromadnou sportovní akci pro nás byl jasným varováním. V minulých dnech jsme byli opakovaně ve spojení s krajskou hygienou stanicí ve Zlíně, kde nám bylo doporučeno v rámci stávající situace a s ohledem na možný vývoj v následujících týdnech důkladně zvážit, zda Barum Czech Rally Zlín v letošním roce pořádat.

Barumka se za dobu své existence dostala do pozice, kdy bývá opakovaně hodnocena jako druhá nejvýznamnější motoristická akce po MotoGP v Brně. Motorky se v Brně letos pojedou, avšak bez diváků. My byli vždy hrdí, že do Zlína na barumku jezdí každoročně přes padesát tisíc vás, kteří při rally děláte tu jedinečnou atmosféru, a nedokázali si tuto rally představit zcela bez lidí. Tím spíš nyní, kdy mnozí z vás spojili síly a pomohli nám se zajištěním rozpočtu. Je to jen týden zpátky, kdy jsme si mysleli, že problémy s možnou nákazou jsou už minulostí, a zbývá zajistit „jen“ finance. Bohužel, hrozba je zpátky a my dospěli k názoru, že i když jste se za nás vy, fanoušci postavili, je s ohledem na zdraví všech a na nadále velmi nejistou epidemiologickou situaci nutným a správným řešením odložení jubilejního 50. ročníku Barum Czech Rally Zlín na rok 2021.

Situace nás i vzhledem k finanční sbírce a jejímu kladnému výsledku mrzí, nicméně zdraví je to nejdůležitější a nelze kvůli němu riskovat. Za projevenou podporu v uplynulém týdnu každopádně všem fanouškům, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme a zároveň sdělujeme, že vzhledem k odvolání letošního ročníku budou všechny prostředky vráceny zpět na jejich účty během nejbližších dnů. Za dlouhodobou spolupráci pak děkujeme generálnímu partnerovi Continental Barum, městu Zlín, Zlínskému kraji, Ministerstvu pro místní rozvoj, agentuře CzechTourism, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agentuře a samozřejmě také všem dlouhodobým partnerským firmám, místním obyvatelům a všem, kteří se do barumky jakkoliv zapojují.

Všem zúčastněným ještě jednou upřímně děkujeme, přejeme pevné zdraví a těšíme se na setkání v roce 2021.

Miloslav Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín